O projekcie

Projekt „Wspólny język to podstawa!” jest realizowany przez firmę Consultor Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.6, Poddziałanie 9.6.2 na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Wojewódzkim w Opolu.

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej oraz konkurencyjności na rynku pracy 120 osób w wieku 50+ o niskich kwalifikacjach zamieszkujących powiat: głubczycki, nyski, namysłowski, brzeski, prudnicki poprzez uczestnictwo w kursach językowych.

Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.06.2013 – 31.12.2014 
 

Copyright (c) Consultor Sp. z o.o. All rights reserved
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki