Uczestnicy projektu

Uczestnikami projektu będzie 120 osób ( 78 kobiet, 42 mężczyzn) w wieku 50-64 lat, bezrobotnych oraz pracujących.

Bezrobotnych ogółem 72 w tym 47 kobiet, 25 mężczyzn oraz pracujących 48 ogółem w tym 31 kobiety, 17 mężczyzn zamieszkujących lub pracujących w powiatach: brzeskim, głubczyckim, namysłowskim, nyskim, prudnickim. 
 

Copyright (c) Consultor Sp. z o.o. All rights reserved
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki